O nás

IQ Trans s.r.o.

Firma IQ Trans s.r.o. sa vyvíjala niekoľko rokov, aby sa zrodila na jar 2008. Do vienka dostala vlastnosti s menom cestná nákladná doprava, doma aj po celom svete, čiže vnútroštátna a medzinárodná nákladná cestná doprava.

Genofond ju však predurčil stavať sa pred veľké výzvy, hľadať logické riešenia a úspešné ich napĺňať až do cieľa. Od momentu ako sa firma IQ Trans postavila na nohy realizuje špeciálne prepravy na špeciálnych a veľkých autách. Hráme sa, a na veľkých autách vozíme ťažké a veľké náklady.

Ale túto hru berieme vážne, preto ju voláme nadmerná a nadrozmerná preprava. V podstate je to spoločenská hra, kde spoločníkmi sú naši zákazníci a dobrí partneri a cieľom každého zúčastneného hráča je bezpečne dôjsť do cieľa a vyhrať. Čo je úžasne, že na konci je víťazom každý. Za tie roky hrania sa, ale aj práce sme zistili, že za každým malým aj veľkým úspechom stoja ľudia. Prepraviť nadrozmerný náklad vyžaduje nielen veľké autá, ale hlavne človeka.
Človeka, ktorý určí smer. Človeka, ktorý pripraví cestu. Človeka, ktorý šoféruje auto. Človeka, ktorý na všetko dohliada, aby to do seba správne zapadlo. A títo ľudia vytvárajú tím. Pevný celok s názvom IQ Trans, ktorý sa vždy podporuje a úspešne zvláda cestu až do cieľa. Tu je náš partner, ktorý tiež chce byť úspešný.
Robíme činnosti a prepravujeme náklady, na ktoré si trúfne len málokto, preto v IQ Trans sme si vedomí toho, že pri našom poslaní na „rozmere záleží“.

Tak ako záleží na rozmere prepravovaného nákladu, tak záleží aj na vnútornom rozmere človeka. A to je rovnica nášho úspechu. Ako profesionáli v nadrozmernej doprave posudzujeme pri tovare dĺžku, šírku a výšku.
Ako partneri a ľudia vnímame hĺbku, každého človeka. „Štvrtý rozmer“.

Preto vo firme IQ Trans „na rozmere záleží“.

– Jano Pažin

Služby

nadmerná a nadrozmerná preprava

Ťažká nadmerná a nadrozmerná preprava v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únie vlastnými kapacitami.

Špeciálna preprava stavebných strojov a stavebnej mechanizácie.

Preprava poľnohospodárskych strojov a agro techniky.

Preprava nadrozmerných oceľových konštrukcií a betónových nosníkov a prefabrikátov.

Preprava technologických zariadení a nadrozmerných nákladov.

Komplexná odborná a technická činnosť počas prípravy, návrhu a aj samotnej realizácie nadmernej a nadrozmernej prepravy.

Zobraziť menej

Prepravé povolenia,
Sprievodné vozidlá

Prepravné povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pre nadmernú a nadrozmernú prepravu na Slovensku aj v iných štátoch EÚ.

Sprievodné vozidlá – špeciálne vozidlá vybavené výstražnými prvkami a komunikačnými zariadeniami podľa platnej legislatívy.

Policajná asistencia ak to vyžadujú podmienky prepravy.

Vyjadrenia a povolenia železníc, telekomunikačných a dopravných podnikov.

Trasovanie – určovanie optimálnej trasy a posúdenie prejazdnosti ciest a mostov vzhľadom k parametrom (rozmery a váhy) prepravovaného tovaru.

Komplexná odborná a technická činnosť počas prípravy, návrhu a aj samotnej realizácie nadmernej a nadrozmernej prepravy.

Zobraziť menej

priemyselné sťahovanie

Komplexné zabezpečenie vykládky a nakládky strojov, technológií,  výrobných liniek rôznych hmotností – až do 100 ton.

Komplexné zabezpečenie vykládky a nakládky strojov, technológií,  výrobných liniek rôznych hmotností – až do 100 ton.

Premiestňovanie nových aj pôvodných výrobných liniek.

Presun a umiestnenie strojov a technológií na presnú pozíciu.

Projektový manažment.

Zobraziť menej